JANIS STREIČAS „FILMAI, ŽMONĖS, EPOCHOS“

Kino režisierius, scenaristas, aktorius sukūręs 22 vaidybinius filmus.

Juose perteikiamos įvairios epochos, spalvingi charakteriai, kurie išlieka žiūrovų atminty kaip taiklios frazės, buities detalės, turiningi dialogai.

Jie taip pat tiksliai dokumentiškai atspindi pačio filmo kurimo laikmetį – sovietmečio paradoksus, permainas ir viltis nepriklausomybės
atgavimo laikotarpiu, kas tampa epochos liudytojais. Janio Streičo kino kalbai būdinga naudoti įvairias raiškos priemones –

teatro spektaklių, animacijos, kitų filmų ištraukas. Jo herojai dažnai iš realybės persikelia į vaizduotės pasaulį,
ar tai būtų vaiko fantazijos, ar suaugusiojo regėjimai.

Šiuos pasaulius talentingai įprasmina Streičo parinkti aktoriai, kurie, kaip ir jis pats, tarsi gyvena tuose ryškiuose vaidmenyse bei scenose.
Tai atskleidžia Streičo asmenybę – jo sugebėjimą pajusti žmogaus ir epochos sudėtingumą.

„LATVIŲ KINO REŽISIERIUS JANIS STREIČAS. FILMAI, ŽMONĖS, EPOCHOS“
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, Vilniaus g. 41, LT-01119 Vilnius
2017 m. kovo 10 d. 17 val. – balandžio 8 d. 16 val.